KẾ HOẠCH TUẦN 4

Thứ;ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

30/9/2019

Sáng

- Học bình thường.

- Hiệu trưởng họp Đảng ủy.

CBGV, HS

HT

Chiều

- Học bình thường.

- 14h tổ chức thi vẽ trang về An toàn giao thông cụm.

CBGV, HS

Địa điểm TH Bích Sơn

Ba

01/10/2019

Sáng

- Học bình thường

- Dự giờ đ/c Tú Anh, Lệ, Phương Thảo.

- Hiệu trưởng họp giao ban trực tuyến tỉnh ủy.

CBGV, HS

T. Anh; Lệ, P. Thảo

HT

Chiều

- Học bình thường

- 14h Làm việc với đoàn giám sát của xã.

CBGV, HS

BGH, VP

02/10/2019

Sáng

- Học bình thường.

- Dự giờ đ/c Hoa. Giang (CN lớp 2A).

CBGV, HS

Đ/c Hoa, Giang

Chiều

- 14h SHCM: Dự giờ đ/c Chu Huyền tiết đọc thư viện.

- Quyết toán bán trú + chấm công

CBGV, NV

 

Năm

03/10/2019

Sáng

- Học bình thường

- 8h50 họp Chi bộ.

CBGV, HS

Đảng viên.

Chiều

- Học bình thường

CBGV, HS

Sáu

04/10/2019

Sáng

- Học bình thường

- Thăm các lớp học

- Nộp tiền ăn tháng 10 (18 bữa)

CBGV, HS

 

Chiều

- Học bình thường

CBGV, HS

 

Bài viết liên quan