KẾ HOẠCH TUẦN 5

Thứ;ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

07/10/2019

Sáng

- Học bình thường.

- K1 HS chụp ảnh làm thẻ học sinh và những HS mất thẻ từ khối 2 đến khối 5.

CBGV, HS

HS làm thẻ

Chiều

- Học bình thường.

CBGV, HS

Ba

08/10/2019

Sáng

- Học bình thường

- Nộp kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch cá nhân, sổ liên lạc cho Hiệu Trưởng.

CBGV, HS

CBGV

Chiều

- Học bình thường

CBGV, HS

09/10/2019

Sáng

- Học bình thường.

- Duyệt kế hoạch tổ và đoàn thể.

 

CBGV, HS

Hiệu trưởng

Chiều

- 14h SHCM dự giờ theo tổ:

+ Lớp 1: Tiếng Việt tiết 1 đ/c Loan

+ Lớp 2+3: Tập làm văn theo pp trải nghiệm đ/c Điện.

+ Khối 4+5: Tập làm văn theo pp trải nghiệm đ/c Đào Hằng.

CBGV, NV

 

Năm

10/10/2019

Sáng

- Học bình thường

- Kiểm tra chuyên đề đ/c Đào Hằng, Tô Huyền, Lương Hà.

- Lớp 1 nộp học bạ cho Hiệu trưởng

CBGV, HS

 

GV Lớp 1

Chiều

- Học bình thường

 

CBGV, HS

 

Sáu

11/10/2019

Sáng

- Học bình thường

- Kiểm tra chuyên đề đ/c Doãn Giang, Hoa

CBGV, HS

 

Chiều

- Học bình thường

CBGV, HS

Bài viết liên quan