KẾ HOẠCH TUẦN 6

Thứ;ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

14/10/2019

Sáng

- Chào cờ

- Học bình thường.

CBGV, HS

 

Chiều

- Học bình thường.

- 15h20 gặp mặt HS thi cầu lông tại văn phòng.

 

CBGV, HS

BGH, GV huấn luyện, TPTĐ

Ba

15/10/2019

Sáng

- Học bình thường

- HS thi đá cầu cụm tại THCS Bích Sơn.

CBGV, HS

 

Chiều

- Học bình thường

CBGV, HS

16/10/2019

Sáng

- Học bình thường.

- Nộp các quyết toán các khoản như đã thông báo.

- Kiểm tra toàn diện: Đ/c Phạm Phương, Đoàn Phương.

CBGV, HS

Hiệu trưởng

Chiều

- 14h SHCM dự giờ theo tổ:

   + Khối 1: 1C, đ/c Phượng, TNXH pp bàn tay nặn bột.

   + Khối 2+3: 3B, đ/c Được, TNXH pp bàn tay nặn bột.

   + Khối 4+5: 4E, Đ/c Vân, Khoa học pp bàn tay nặn bột.

- SHCM cụm Âm nhạc dạy tại lớp 5E và 2E địa điểm TH Bích Sơn.

    + GV dạy: Đ/c Lê Thanh lớp 5E

CBGV

 

 

 

GV Âm nhạc

Năm

17/10/2019

Sáng

- Học bình thường

- Kiểm tra toàn diện: Đ/c Mai, Được.

 

CBGV, HS

 

GV Lớp 1

Chiều

- Học bình thường

CBGV, HS

Sáu

18/10/2019

Sáng

- Học bình thường

- 7h15’ nộp kế hoạch cá nhận, kế hoạch chủ nhiệm (kiểm tra lại).

CBGV, HS

 

Chiều

- Học bình thường

- 16h30’ CBGV tập trung tại văn phòng tổ chức kỉ niệm ngày 20/10

CBGV, HS

CBGV, NV

Bài viết liên quan