KẾ HOẠCH TUẦN 7

Thứ;ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người thực hiện

Hai

21/10/2019

Sáng

- Chào cờ điểm Huyện.

- Học bình thường.

CBGV, HS

 

Chiều

- Học bình thường.

CBGV, HS

Ba

22/10/2019

Sáng

- Học bình thường

- Khối 3, 4, 5 nộp DSHS câu lạc bộ Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, chữ viết.  

CBGV, HS

T.Trưởng nộp HT

Chiều

- Học bình thường

CBGV, HS

23/10/2019

Sáng

- Học bình thường.

- 8h50 HT họp với tổ trưởng 3, 5 và đ/c H.Giang, Hiền, Huệ

CBGV, HS

Hiệu trưởng

Chiều

- 14h SHCM dự giờ theo tổ về dạy học theo pp đối thoại  (môn Tập đọc).

   + Khối 1: 1E, đ/c Thủy.

   + Khối 2+3: 2B, đ/c Thơm.

   + Khối 4+5: 4A, Đ/c Yến.

CBGV

 

 

 

Năm

24/10/2019

Sáng

- Học bình thường

- Kiểm tra chuyên đề: Vũ Thảo, Vân, Yến, Lệ, Lung.

CBGV, HS

 

Chiều

- Học bình thường

CBGV, HS

Sáu

25/10/2019

Sáng

- Học bình thường

- Kiểm tra chuyên đề: Đ/c Tú Anh, Nguyễn Phương Thảo, Huyền.

CBGV, HS

 

Chiều

- Học bình thường

CBGV, HS

Bài viết liên quan