Công khai số điện thoại đường dây nóng và thư điện tử của cơ quan, cụ thể như sau:

     1. Phòng GD&ĐT Việt Yên.
     - Đơn vị tiếp nhận: Phòng GD&ĐT Việt Yên.
     - Số điện thoại đường dây nóng: 02043.874.217 (trong giờ hành chính).
     - Số điện thoại Trưởng PhòngGD&ĐT: 0912829414
     - Địa chỉ Email: vanphong.pgdvietyen@bacgiang.edu.vn.

     2. Trường Tiểu học Bích Sơn
     - Đơn vị tiếp nhận: Trường Tiểu học Bích Sơn
     - Số điện thoại Hiệu trưởng: 0919017828 - 0869835758
     - Địa chỉ Email: c1bichson.vy@bacgiang.edu.vn