Các em học sinh trường Tiểu học Bích Sơn tri ân các anh hùng liệt sĩ