Giao lưu giữa học sinh và Cô Ann -Ngày hội tiếng Anh - Trường Tiểu học Bích Sơn - Việt Yên