Bộ video về Microsoft Teams: cách tạo nhóm lớp, thêm học sinh, kênh, làm chủ lớp học, khóa trò chuyện học sinh và nhiều thao tác khác

Bộ video về Microsoft Teams: cách tạo nhóm lớp, thêm học sinh, kênh, làm chủ lớp học, khóa trò chuyện học sinh và nhiều thao tác khác

Bài viết liên quan