Buổi thi kiểm tra định kì cuối năm học 2019-2020 của các em học sinh trường tiểu học Bích Sơn

Ngày mùng 1/07/2020 trường tiểu học Bích Sơn tổ chức thi kiểm tra định kì cuối năm theo kế hoạch. 

Hình ảnh của các em trong ngày thi

Bài viết liên quan