Cảnh quan nhà trường vào đầu mùa đông

Cảnh quan nhà trường vào đầu mùa đông vẫn mang những màu xanh tươi tràn đầy nhựa sống của các vườn sau xanh những bồn cây được cô trò các lớp chăm chút mỗi ngày.

Bài viết liên quan