CBGV, HS và PHHS nhà trường chung tay ủng hộ đồng bào Miền Trung với tổng số tiền là 55.487.000 đồng.

CBGV, HS và PHHS nhà trường chung tay ủng hộ đồng bào Miền Trung với tổng số tiền là 55.487.000 đồng. Thay mặt BGH xin trân trọng cảm ơn những tình cảm mà CBGV , HS và PH đã chung tay ủng hộ Miền Trung!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan