Hội nghị tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công tỉnh Bắc Giang năm 2020" trên địa bàn huyện Việt Yên

       Hội nghị tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công tỉnh Bắc Giang năm 2020" trên địa bàn huyện Việt Yên. Nhà trường đã tham gia tích cực và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. 3 đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm và được nhận giấy khen của UBND huyện Việt Yên.

Số người dân được nhà trường hướng dẫn tìm hiểu: 1296 người, số lượt thi: 5867

Số GV thi: 56 người, số lượt: 6617

3 đồng chí được khen: 

            Diêm Thị Thảo, GV dạy môn Tin Học.

           Vũ Thanh Lam, GV văn hóa.

           Nguyễn Thị Tú Anh, GV văn hóa.

 

Bài viết liên quan