Liên hoan dân ca Quan Họ tỉnh Bắc Giang lần VI tỉnh Bắc Giang

Đội văn nghệ Nhà trường do cô Lê Thị Thanh - giáo viên dạy môn Âm nhạc diều dắt đã gắp mặt cùng đơn vị huyện Việt yên tham gia Liên hoan dân ca Quan Họ tỉnh Bắc Giang lần VI tỉnh Bắc Giang, kết quả cuộc thi Đơn Vị Huyện Việt Yên đã đạt giải A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan