Phó CT tỉnh Lê Ánh Dương và đoàn công tác của tỉnh, huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị của các nhà trường để đón học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5/2020.

Phó CT tỉnh Lê Ánh Dương và đoàn công tác của tỉnh, huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị của các nhà trường để đón học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5/2020.

Bài viết liên quan