Sáng ngày 1/9/2020 trường TH Bích Sơn chào đón các em HS quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè.

Sáng ngày 1/9/2020 trường TH Bích Sơn chào đón các em HS quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè.

Bài viết liên quan