Thêm 2 ca lây nhiễm cộng đồng, BN1342 'vi phạm rất nghiêm trọng'

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa thông tin, có thêm 2 trường hợp lây nhiễm COVID-19 từ BN1347. Đó là một bệnh nhi nam 1 tuổi và một học viên của BN1347.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa thông tin, có thêm 2 trường hợp lây nhiễm COVID-19 từ BN1347. Đó là một bệnh nhi nam 1 tuổi và một học viên của BN1347.

Nhấn vào link để đọc đầy đu thông tin:

https://baomoi.com/them-2-ca-lay-nhiem-cong-dong-bn1342-vi-pham-rat-nghiem-trong/c/37201355.epi?utm_source=zalo&utm_medium=znews&utm_campaign=zalo&utm_source=zalo&utm_medium=msg&utm_campaign=zalo&zarsrc=33

Bài viết liên quan