Thư tuyền truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trường tiểu học Bích Sơn xin gửi đến các bậc phụ huynh học sinh.

     Thực hiện Công văn 1398/BGD ĐT –GDTC ngày 23/4/2020 Hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại. Công văn số 422/SGDĐT- GDTrH, GDTX ngày 24/4/2020 về hướng dẫn tổ chức dạy học khi học sinh quay trở lại trường học.

    Để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 cho học sinh đến trường vào ngày 04/5/2020. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phun thuốc khử trùng, vệ sinh trường lớp, trang bị cho mỗi lớp 1chai nước sát khuẩn để sẵn  sàng đón học sinh trở lại trường. Thực hiện đo thân nhiệt và sát khuẩn cho học sinh tại cổng trường.

Bài viết liên quan