Nhà trường dự Hội nghị tổng kết xã Bích Sơn năm 2017 và nhận giấy khen

Sáng ngày 07/02/2018 Ban giám hiệu nhà trường cùng một số cán bộ giáo viên dự Hội nghị tổng kết nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung lich sử Đảng bộ xã Bích Sơn 1945-2017 và tổng kết phong trào thi đua yêu nước  năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

Tại hội nghị nhà trường được nhận quyển Lịch sử Đảng bộ xã Bích Sơn.

Nhà trường Vinh dự được nhận giấy khen là Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc năm 2017

Đ/c Phan Thị Thu Hiền Bí thư Chi bộ nhà trường lên nhận giấy khen 

Khối 1 của nhà trường được tặng giấy khen là tập thể đã có thành xuất sắc 

trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Đ/c Chu Thị Huyền đại diện tổ một lên nhận giấy khen

Một số giấy khen cá nhận của các đ/c CBGV trong nhà trường

Bài viết liên quan