06/03/19  Tin của trường  123
         Thực hiện công văn số 961/SDGĐT-GDTH ngày 27/9/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang, ngày 2/3/2019 Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang, huyện Việt Yên, huyện Lạng Giang tổ chức thành công ''Ngày hội học sinh tiểu học" cụm số 3.