06/03/19  Tin của trường  78
         Thực hiện công văn số 961/SDGĐT-GDTH ngày 27/9/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang, ngày 2/3/2019 Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang, huyện Việt Yên, huyện Lạng Giang tổ chức thành công ''Ngày hội học sinh tiểu học" cụm số 3.
 27/11/17  Tin tức từ cơ sở  52991
Thực hiện Công văn số 1146/SGDĐT-CTTT ngày 16/11/2017 của Sở GD&ĐT về việc tuyên truyền phóng sự truyền hình: Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm giết người; Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang, đăng tải clip phóng sư: Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm giết người (đã được phát sóng 20 giờ 30 phút, ngày ...