Trường tiểu học Bích Sơn đón đoàn giám sát - đoàn kiểm tra Quốc hội tỉnh Bắc Giang

Hôm này, ngày 07/07/2020 nhà trường vinh dự đón đón đoàn giám sát - đoàn kiểm tra Quốc hội tỉnh Bắc Giang

Hình ảnh nhà trường đón Đoàn giám sát - Đoàn kiểm tra Quốc hội tỉnh Bắc Giang

Bài viết liên quan