V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

   Thông báo cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 28/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

 

Bài viết liên quan